Chi nhánh Hà Nội
Văn phòng Hà Nội họp Công đoàn

Ngày 13.04 Công đoàn Công ty CP Thiết bị Viễn Đông họp Công đoàn và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2013-2015.

 

 

 

Đồng chí Phạm Thế Cương - Chủ tịch Công đoàn

Đồng chí Âu Duy Phước - Phó chủ tịch Công đoàn

Đồng chí Lưu Thị Lê - Phó chủ tịch Công đoàn

Thực hiện: Thế Cương - VDE