• Máy hàn điện tử
  ZX7-215

   

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Phạm vi dòng hàn:
  Đường kính dây hàn:
  Bảo hành:
  FEG
  4.4-8.2KVA
  220V/50hz
  10-210A
  1.6-3.2mm
  12 Tháng

   

   

   

 • Máy hàn điện tử
  ARC-215

   

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Phạm vi dòng hàn:
  Đường kính dây hàn:
  Bảo hành:
  FEG
  4.9-9.4KVA
  220V/50hz
  10-210A
  1.6-4.0mm
  12 Tháng

   

   

   

   
 • Máy hàn điện tử
  MMA-215

   

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Phạm vi dòng hàn:
  Đường kính dây hàn:
  Bảo hành:
  FEG
  4.9-9.4KVA
  220V/50hz
  10-210A
  1.6-4.0mm
    12Tháng

   

   

   

   
 • Máy hàn TIG
  TIG-215S
  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Phạm vi dòng hàn:
  Đường kính dây hàn:
  Bảo hành:
  FEG
  6.5KVA
  220V/50hz
  10-210A
  0.93mm
  12 Tháng

   

   

   

 • Máy hàn Inox/ Que
  TIG-200A
  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Phạm vi dòng hàn:
  Đường kính dây hàn:
  Bảo hành:
  FEG (2 chức năng)
  3.2-4.5KVA
  220V/50hz
  10-200A
  1.6-4.0mm
  12 Tháng