• Máy soi nhỏ
  EG-306

   

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Đầu cặp:
  Bảo hành:
  FEG
  350W
  220V/50hz
  30.000 vòng/ phút
  6mm
  3 Tháng

   

   

   

   
 • Soi gỗ 12mm
  EG-313A

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Đầu cặp:
  Bảo hành:
  FEG
  1600W
  220V/50hz
  23.000 vòng/ phút
  12m
  3 Tháng

 • Soi gỗ 12mm
  EG-312A

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Đầu cặp:
  Bảo hành:
  FEG
  1600W
  220V/50hz
  22.000 vòng/ phút
  12mm
  3 Tháng