• Máy soi nhỏ
    EG-306

     

    Hãng sản xuất:
    Công suất:    
    Nguồn điện: 
    Tốc độ không tải:
    Đầu cặp:
    Bảo hành:
    FEG
    350W
    220V/50hz
    30.000 vòng/ phút
    6mm
    3 Tháng

     

     

     

     
  • Soi gỗ 12mm
    EG-313A

    Hãng sản xuất:
    Công suất:    
    Nguồn điện: 
    Tốc độ không tải:
    Đầu cặp:
    Bảo hành:
    FEG
    1600W
    220V/50hz
    23.000 vòng/ phút
    12m
    3 Tháng

  • Soi gỗ 12mm
    EG-312A

    Hãng sản xuất:
    Công suất:    
    Nguồn điện: 
    Tốc độ không tải:
    Đầu cặp:
    Bảo hành:
    FEG
    1600W
    220V/50hz
    22.000 vòng/ phút
    12mm
    3 Tháng