• Máy khoan búa (13mm)
  EG-515

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Khoan thép:
  Khoan gỗ:
  Bảo hành:
  FEG
  650W
  220V/50hz
  2600 vòng/ phút
  13mm
  25mm
  3 Tháng

 • Máy khoan búa (13mm)
  EG-516

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Khoan thép:
  Khoan gỗ:
  Bảo hành:
  FEG
  750W
  220V/50hz
  0-3.100 vòng/ phút
  10mm
  25mm
  3 Tháng

 • Máy khoan búa (13mm)
  EG-517

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Khoan thép:
  Khoan gỗ:
  Bảo hành:
  FEG
  810W
  220V/50hz
  0-3.000 vòng/ phút
  13mm
  25mm
  3 Tháng

 • Máy khoan búa (13mm)
  EG-518M

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Khoan thép:
  Khoan gỗ:
  Bảo hành:

  FEG
  810W
  220V/50hz
  0-3.000 vòng/ phút
  13mm
  25mm
  3 Tháng

 • Máy khoan búa 2 tốc độ (13mm)
  EG-519

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Khoan thép:
  Khoan gỗ:
  Bảo hành:

  FEG
  850W
  220V/50hz
  0-2.800 vòng/ phút
  13mm
  25mm
  3 Tháng