• Máy mài khuôn 6mm
  EG-905

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Đầu cặp:
  Bảo hành:
  FEG
  550W
  220V/50hz
  28.000 vòng/ phút
  6mm
  3 Tháng

 • Máy mài khuôn 6mm
  EG-907

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Đầu cặp:
  Bảo hành:
  FEG
  550W
  220V/50hz
  32.000 vòng/ phút
  6mm
  3 Tháng