• Máy mài khuôn 6mm
  EG-903

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Đầu cặp:
  Bảo hành:
  FEG
  240W
  220V/50hz
  25.000 vòng/ phút
  6mm
  3 Tháng

 • Máy mài khuôn 6mm
  EG-906

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Đầu cặp:
  Bảo hành:
  FEG
  240W
  220V/50hz
  25.000 vòng/ phút
  6mm
  3 Tháng