• Máy soi
  GB-3313

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Đường kính:
  Bảo hành:
  GOMES
  1600W
  220V/50hz
  23.000 vòng/ phút
  12mm
  3 Tháng

 • Máy soi
  GB-3312

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Tốc độ không tải:
  Đường kính:
  Bảo hành:
  GOMES
  1600W
  220V/50hz
  23.000 vòng/ phút
  12mm
  3 Tháng