• Máy hàn nhiệt
  GB-4080AC

   

  Hãng sản xuất: 
  Công suất:     
  Nguồn điện:  
  Dải nhiệt độ:
  Đường kính:
  Bảo hành:
  GOMES
  800W
  220V/50hz
  0-3000C
  20-63mm
  3 Tháng

   

 • Máy hàn nhiệt
  GB-4060AC

   

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Dải nhiệt độ:
  Đường kính:
  Bảo hành:
  GOMES
  600W
  220V/50hz
  0-3000C
  20-32mm
  3 Tháng

   

 • Máy hàn nhiệt
  GB-4150AC
  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện: 
  Dải nhiệt độ:
  Đường kính:
  Bảo hành:
  GOMES
  1500W
  220V/50hz
  0-3000C
  20-63mm
  3 Tháng