• Máy đục bê tông 38mm
  GB-5802

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện :
  Tốc độ búa:
  Khả năng đục:
  Bảo hành:

  GOMES
  850W
  220V-240V/50-60hz
  2900 lần /phút
  38mm (Bê tông Max)
  3 Tháng

   

 • Máy đục bê tông 38mm
  GB-5814

   

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện :
  Tốc độ búa:
  Khả năng đục:
  Bảo hành:

  GOMES
  950W
  220V-240V/50-60hz
  2900 lần /phút
  38mm (Bê tông Max)
  3 Tháng

   

 • Máy đục bê tông 65mm
  GB-5853

   

  Hãng sản xuất:
  Công suất:    
  Nguồn điện :
  Tốc độ búa:
  Khả năng đục:
  Bảo hành:

  GOMES
  1380W
  220V-240V/50-60hz
  1400 lần /phút
  65mm (Bê tông Max)
  3 Tháng